ASANSÖR KAT YÖNLENDIRME SISTEMI
Stand Alone ve Online olmak üzere asansörde kullanıcıları sadece istenen katlara yönlendirmede
kullanılabilecek iki farklı sistem sunuyoruz. Her iki sistemde de temel özellik kullanıcılar sadece
yetki verilen kata çıkabileceklerdir. Kat yönlendire ünitesi (MW-650) 8 katı kontrol edebilmektedir.
Aynı asansörde 8 adet MW-650 kullanılarak 64 kata kadar kontrol edilebilir.
Stand Alone :
Sistem öncelikle kartların programlanması ile başlar ve özel programlanabilir kartlar kullanılır. Yetki
kartlarının hazırlanması Kart programlayıcı (MW-347) ve özel yazılım ile kartlar hangi kata yetki
verilecekse ona göre programlanır. Asansör kabini içindeki Kart okuyucu (MW-340) okunan karta
göre ”Kat Yönlendirme Ünitesi (MW-650)” ile istenen kat butonyerde aktif hale getirilir ya da
doğrudan asansör kartın yetkisindeki kata hareket eder.
Online:
Stand alone sistemden farklı olarak Mifare veya EM uyumlu standart kart kullanılır ve sistem Kontrol
paneli (MW-301 ve MW-305) tarafından yönetilmektedir. Panel yazılımı ile birlikte yetkilendirme
yazılım tarafından panel ile yapılır. Kabin içindeki kart okuyucu (MW-340 ve MW-101) panel ile
online bağlantı halindedir ve panel Kat yönlendirme ünitesi (MW-650) ile butonyerin ilgili katlarını
aktif eder ya da doğrudan asansör okutulan kartın yetkili olduğu kata hareket eder.
Yazılımla yetkilendirme ve sınırlamalar yapılabilinir ve bunlara bağlı ayrıntılı raporlar oluşturulur.